MAAS IN VLAMMEN

MAAS IN VLAMMEN

De vorige editie is alweer even geleden, maar het lokaal beroemde evenement Maas in Vlammen op Camping Heerewaarden is weer terug.
Maas in Vlammen vindt plaatst op zaterdag 10 september.
Meer info volgt….

Download hier het inschrijfformulier voor deelnemers die meevaren. Lever het formulier in voor 1 september bij de receptie of via info@campingheerewaarden.nl 

VOORWAARDEN

Bij het deelnemen aan watersportactiviteiten bestaat altijd een risico op persoonlijk letsel. Watersportcentrum Heerewaarden BV streeft ernaar om dat risico tot een minimum te beperken. Hierbij gelden een aantal gedragsregels voor alle deelnemers van deze activiteit. 

 

  1. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op. 
  2. Voor deze watersportactiviteit is zwemvaardigheid verplicht. 
  3. Het gebruik van een zwemvest is voor eenieder die zich in het vaartuig begeeft verplicht. 
  4. Het gebruik van, of onder invloed verkeren van alcohol, drugs of medicijnen in het vaartuig en op het water is ten strengste verboden. 
  5. Het vaartuig dient voorzien te zijn van: brandblusser, zwemvesten voor eenieder aanwezig op het vaartuig en een reddingsboei. Daarnaast de verplichte standaarduitrusting geldend voor uw vaartuig. 
  6. Volg de instructies van de kop boten. Deze liggen op beide keerpunten van de te varen route. Zij kunnen de instructie geven om langs de wal stil te gaan liggen en ruimte te maken voor de beroepsvaart. De beroepsvaart heeft ten aller tijden voorrang op u als deelnemer. 
  7. Houd u aan de snelheid welke wordt aangegeven door de eerste boot. Doet u dit niet, dan wordt u onmiddellijk uit de optocht gehaald en wordt u gediskwalificeerd. Bij het begaan van deze overtreding of het overtreden van een van bovenstaand regels kan de organisatie u verplichten tot het betalen van een boete van € 250,- tweehonderdvijftig euro.

Met het deelnemen aan activiteiten wordt bewust een risico aanvaardt. Watersportcentrum Heerewaarden kan geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of persoonlijke eigendommen aanvaarden. Het hebben van een verzekering die deze risico’s afdekt, wordt verplicht! Eenieder kan worden uitgesloten van (verdere) deelname, indien de organisatie meent dat daar aanleiding toe is.